en-US
border
قاسم درخشنده

قاسم درخشنده

Investor
  
   ایران
   مازندران
   قائم شهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران